Activiteiten van Heinkel Club Nederland

De leden van Heinkel Club Nederland organiseren jaarlijks diverse Heinkelevenementen om samen te kunnen genieten van hun Heinkel.
Kijk voor de data van de evenementen in de agenda. Er worden ook regelmatig verslagen en foto's gepubliceerd. Hieronder een korte toelichting op alle activiteiten.

Maandelijkse toerrit
Deze club organiseert in de maanden maart tot en met oktober iedere derde zondag in de maand ergens in Nederland een rit voor de leden en genodigden. Deze ritten worden uitgezet door leden van de club. Het is natuurlijk zo, dat een lid over het algemeen in de regio van zijn woonplaats een rit organiseert omdat hij deze goed kent.

Kampeerweekend
Daarenboven wordt er in de maanden juni en september een kampeerweekend georganiseerd ergens in Nederland. Op de vrijdag arriveren de meeste leden al. Meestentijds is het zo, dat de organisator de gelegenheid biedt om de omgeving te verkennen en boodschappen te doen, eventueel aangevuld met een ritje. Dit laatste is vrijblijvend voor de organisatie. Echter vaak is het zo dat de rituitzetter trots is op zijn woonomgeving en daarom wel een ritje organiseert met een bezoek aan een interessante tentoonstelling, museum, bedrijf of natuurmonument in de regio.

Kampeerweek
De kampeercommissie organiseert in julli een kampeerweek. Deze kan plaatsvinden in Nederland, de Beneluxlanden, of Duitsland.
Maatstaf is: de afstand vanaf de stad Utrecht tot de kampeerplaats mag niet meer bedragen dan 300 kilometer.

APK-dag

Jaarlijks kan men deelnemen aan de APK-dag in Eindhoven.

Familiedag
In januari vindt de familiedag plaats ergens in het land. Dan kan men onder het genot van een hapje en een drankje de feestdagen nog even de revue laten passeren, foto's van deze en gene bewonderen en praten over het komende verenigingsjaar.

Algemene Ledenvergadering
In februari vindt ieder jaar in het centrum van het land de jaarlijkse algemene ledenjaarvergadering plaats.

Clubblad
Om de leden op de hoogte te houden wordt een clubblad uitgegeven met de toepasselijke naam "De Tourist".

 

Beurzen en evenementen
Ook is de HCN regelmatig te vinden op diverse beurzen en evenementen.