Lidmaatschap van Heinkel Club Nederland.

Kom aan boord!


Indien u geïnteresseerd bent in Heinkel Club Nederland en lid wilt worden, kunt u zich aanmelden via
hetinschrijfformulier(PDF-document).

Print het uit, vul het in en stuur het per post naar het adres van de secretaris.

Statuten en Huishoudelijk reglement kunt u eveneens opvragen bij de secretaris.